Pouze zelená píce je krmivem, které zvířatům vyhovuje ve všech směrech, bez jakýkoliv úprav. Většina krmných surovin v původním stavu nevyhovuje jak fyzikální strukturou, stálostí kvality pro přímé zkrmování nebo vhodnými vlastnostmi ke skladování. Sezónnost získávání převážné většiny krmných surovin a s tím spojené požadavky na skladování kladou vysoké nároky na jejich úpravy a ošetření.

Úprava krmiv začíná ihned po sklizni. Nejprve se ze sklizeného zrna oddělí hrubé nečistoty a lehké příměsi, které se sem dostaly při sklizni tzv. předčištěním a bezprostředně poté je nutné snížit vlhkost zrna dosahujícího při sklizni kolem 25% na 14%, u olejnin jen na 8%, která je ideální pro dlouhodobé skladování. Při vyšší vlhkosti se objevuje tzv. volná voda, která urychlí všechny biologické procesy. Následuje samotné čištění a aktivní větrání k udržení požadované teploty skladovaných zrnin.Pouze zelená píce je krmivem, které zvířatům vyhovuje ve všech směrech, bez jakýkoliv úprav. Většina krmných surovin v původním stavu nevyhovuje jak fyzikální strukturou, stálostí kvality pro přímé zkrmování nebo vhodnými vlastnostmi ke skladováním. Sezónnost získávání převážné většiny krmných surovin a s tím spojené požadavky na skladování kladou vysoké nároky na jejich úpravy a ošetření.

Máme-li co nejlépe pochopit techniky zpracování krmiv a jejich význam je nutné si zopakovat něco málo o trávicím ústrojí koně. Jak už víme, koňské zažívání je uzpůsobené  k neustálému trávení píce s vysokým podílem vlákniny. V tenkém střevě se může najednou strávit pouze omezené množství škrobu. Veškeré nadbytky nestrávené zde se přesunou do tlustého a slepého střeva, kde mohou vznikat trávicí problémy jako je průjem, koliky nebo laminitida. Proto jsou veškeré úpravy krmiv směřované na zlepšení jeho stravitelnosti především v tenkém střevě.


Mechanické úpravy

Šrotování, drcení, mačkání, máčení

Cílem je narušení vnějšího obalu zrna, čímž se škrob stane přístupnější a stravitelnější v tenkém střevě.  Vhodné jsou zejména pro starší koně s opotřebovanými zuby nebo u tvrdých zrn ječmene a kukuřice. Někdy je takto upravován i oves, ovšem jeho zrno je poměrně měkké a stravitelnost mačkaného a celého ovsa je prakticky stejná. Jinak tomu je např. u kukuřice, kde se stravitelnost významně zvyšuje. Všechny tyto úpravy způsobí nedokonalé zpracování krmné dávky v ústní dutině, kdy koně méně koušou a sliní, čímž může nastat problém při trávení v žaludku. Vysoká kyselost není pufrována slinami, což může vést až k podráždění sliznice žaludku nebo žaludečním vředům. Nevýhody jakéhokoliv mechanického narušení spočívají v rozrušení obilky, která je pak náchylnější k napadení mykotoxiny, mikroorganismy nebo hmyzem a rovněž se sníží trvanlivost (oxidace živin). Proto je nutné tyto úpravy provádět bezprostředně před krmením a nikdy ne do zásoby.Tepelné úpravy

Tepelné úpravy fungují podobně jako přírodní trávicí enzymy. Hlavní úkol je rozbití škrobových vazeb a takto získat k dispozici co nejvíce energie pro absorpci v tenkém střevě.


Tab.1: Možné pozitivní a negativní vlivy tepelných úprav na vlastnosti krmiva ( Upraveno dle Zemana )

 

+

-

Škrob

Denaturace, inhibice antinutričních faktorů

Rozklad aminokyselin, Maillardova reakce

Mastné kyseliny a tuky

Mazovatění, inaktivace inhibitorů enzymů v krmivech

Tvorba komplexů amylózy a mastných kyselin

Vláknina

Zvýšení podílu rozpustných neškrobových polysacharidů z celkových neškrobových polysacharidů

 

Vitamíny

 

Ztráta aktivity vit. A, K, C, thiaminu a kyseliny listové

Minerální látky

 

Inaktivace fytázy v krmivech a vazba zinku a mědi s fosfáty

Hygiena krmiva

Redukce výskytu bakterií, plísní, hub a některých mykotoxinů

 

Chutnost krmiva

Zlepšení chutnosti krmiva

Vývoj nevhodných pachů a chutí při nevhodných parametrech ošetření

 

Granulace

Patří mezi nejčastější úpravy krmných směsí především pro svojí příznivou cenu. Zvlhčená směs složená z pomletých surovin se protlačí přes matrici za zvýšení teploty až na 90˚C. Tímto dojde ke zmazovatění škrobu, který spolu s dalšími fyzikálními vlivy zajistí soudržnost finálního produktu. Díky výrobnímu procesu jsou ingredience rovnoměrně rozmístěny v každé granuli, jsou méně prašné a zabírají i méně místa. Rovněž se zamezí třídění a oddělování jednotlivých složek krmné dávky.  Jelikož tato úprav má pouze nepatrný vliv na stravitelnost, jsou vhodným krmivem do střední úrovně pracovního zatížení. Nevýhodou je, že neznáme kvalitu výchozích komponentů a musíme tak spoléhat na výrobce.

Extrudace

Pomocí extruze se škrobová zrna obsažená v obilkách rozloží až na glukózu, která je snadno a rychle vstřebávána pomocí enzymů přes sliznici tenkého střeva do krevního oběhu, kde je využita buď k syntéze glykogenu, nebo jako okamžitý zdroj energie. To je velmi důležité ve výživě koní v intenzivním tréninku, kde není mnoho možností jak dodat rychle a metabolicky šetrně působící energii. Nevýhodou může být horší využitelnost bílkovinných komponentů. Stejně jako u granulování tento proces začíná mletím a mícháním zrna. Výsledný produkt se stabilizuje za použití tlaku a páry s teplotami kolem 120 - 180˚C, čímž je štěpení škrobových vazeb důkladnější než při peletizaci. Směs se protlačí přes extrudér a následně  přes matrici, což si můžeme představit podobně jako mlýnek na maso. Takto lze trávení kukuřičného škrobu zvýšit až třikrát a energetickou hodnotu obilovin cca o 10%. To znamená, že kůň využije více energie z menšího množství krmiva.

Vločkování

Nejčastěji je využívána u obilovin, kdy je obilka napařována po dobu 5 – 20 min. Během tohoto procesu stoupne teplota v obilce až na 120˚C, voda zde se změní v páru a tím pádem o praskne buď sama nebo následným stlačením mezi dvěma válci. Touto úpravou je možné dosáhnout zvýšení využitelnosti energie o 7 – 15%.  Vločkováním obilovin dochází u koní k požadovanému trávení cukrů a škrobů v tenkém střevě, čímž dodávají pohotovou energii a jejich trávení je energeticky nenáročné. Jednoduché cukry vzniklé trávením zmazovatělého škrobu jsou snadno vstřebávány už v tenkém střevě a zajišťují tak optimální přísun lehce stravitelných cukrů.

Müsli

Patří mezi velmi oblíbenou ovšem cenově nejnáročnější krmnou směs, jejíž výživová hodnota bývá často pouze průměrná. Díky chutnosti může být vhodnou volbou pro velmi špatně krmitelné koně. Ovšem i tak se najdou výjimky a  koním nečiní problémy méně chutně složky nechat ve žlabu, i když to může být zrovna ten nejdražší nebo nejdůležitější komponent pro metabolismus. Nejčastěji je složeno z jednoho či více druhů obilovin ve formě celých zrn, mačkaných nebo vločkovaných a granulovaných směsí doplněných např. o vojtěškové úsušky, cukrovarské řízky, ovocné výlisky a samozřejmě minerály a vitamíny. Často jsou obohaceny ještě různé bylinky, melasu nebo sóju. Kromě výše uvedených komponentů obsahují i složky pro koně velmi problematicky stravitelné z důvodu silně signifikované vlákniny a to můžou být slupky různých semen, zbytky po lisování olejnin nebo potravinářské odpady, které obsahují živiny i energii ovšem pro koně velmi problematicky využitelné. Jak již bylo zmíněno, z ekonomického hlediska nepřináší žádné výhody z pohledu cena/poměr živin. 


Autor: Marcela Otrubová

vyzivazvirat.cz


Zdroje:

Kudrna. V., Zušlechtění krmiv, podmínky jejich bezpečnosti a produkční účinnosti, 2004, Dostupné z: http://www.vuzv.cz/sites/File/vybor/Studie%20Kudrna-Zuslechteni%20krmiv.pdf

Kync. V., posklizňová úprava zrnin a olejnin, 2013, Dostupné z: http://zemedelec.cz/poskliznova-uprava-zrnin-a-olejnin/

Mohelský. M., Exkurze mezi krmiva pro zasvěcené i nezasvěcené, 2013

Wenholz., D. S., Proceseed horse feed, 2004, Dostupné z: http://www.thehorse.com/articles/14642/processed-horse-feed-101


Zákaznický servis

Kontaktujte nás na

Tel.: 777 568 552

obchod@vyzivazvirat.cz

Poslední články

Výrobci

    strom

    strom

    strom

    strom