V rámci všech komponentů krmné dávky zaujímají vitamíny a minerály nezastupitelné a zcela výjimečné postavení. Přesto, že neobsahují žádnou energii a tvoří nejmenší zlomek hmotnosti krmiva, jsou životně důležité pro desítky tělesných funkcí.

Problematika vitamínů, minerálů a jejich doplňování je velmi složitá a to zejména z důvodu jejich proměnlivého množství v jednotlivých komponentech. Toto zastoupení se může měnit během skladování či zpracovávání, a nesporný vliv na něho má např. i počasí, obsah živin v půdě, pořadí seče atd. Množství ostatních živin v krmné dávce jako jsou tuky, nestravitelná vláknina a vitamíny mohou ovlivnit pH střevního obsahu a následně tak rozpustnost minerálů. I díky této skutečnosti je relativně možné, že kůň dostane dostatek vitamínů a minerálů pro záchovu metabolismu, avšak nikoli pro maximální příznivé účinky na jeho zdraví. Z těchto důvodů je na místě zvážit podávání vitamíno – minerálních doplňků, obzvláště u kategorií sportovních koní, březích a kojících klisen a rostoucích koní.Vitamíny


Vitamíny se podílí se na udržení normálních životních funkcí, pro něž jsou nezastupitelné. Kůň zcela účinně vytváří vlastní vitamíny C (tvořen z glukózy v játrech), D a niacin (jeden z vitamínů B-komplexu). Mikrobi ve slepém a tlustém střevě produkují veškeré ostatní vitamíny skupiny B a vit. K. Pouze vitamíny A a E nejsou produkovány v těle a musí být dodávány prostřednictvím krmiva. Hlavním zdrojem vitamínu A je čerstvá zelená píce (pastva), v níž se nachází v podobě provitamínu betakarotenu. Je nutné zdůraznit, že pakliže je kůň celoročně držen na tradiční krmné dávce – seno/oves bez možnosti pastvy, tak zpravidla nejsou dávky betakarotenu, a tudíž vitamínu A, postačující. Na rozdíl od toho, pasoucí se koně ukládají poměrně vysoké zásoby vitamínu A v játrech, díky čemuž jsou schopni přečkat přechodné období bez pastvy, aniž by trpěli nedostatkem tohoto vitamínu. Obdobná situace je i u vitamínu E, jehož veškeré požadavky a potřeby jsou rovněž kryty pastvou. Problémy s nedostatkem mohou nastat v zimním období, což je možné kompenzovat buď sennou moučkou (zdroj vitamínů E i A), případně vitamínovými doplňky. Pastva ve spojení s činností střevní mikroflóry představuje mimojiné hlavní zdroj biotinu (vitamín skupiny B), jenž je často podáván především za účelem zlepšení kvality kopyt. Nedostatky biotinu jsou extrémně vzácné a u koní nebyly pozorovány.


Vitamíny se dělí do dvou skupin:


Rozpustné v tucích – A,D,E,K

- ukládají se v tukových zásobách (v případě přebytku mohou působit toxicky)
- musí být v krmivu přítomny neustále a v dostatečném množství
- jejich vstřebávání závisí mimo jiné i na podílu tuku v krmné dávce a může být omezeno při poruchách trávení
- účinky se projevují na epitelu kůže a sliznic, ovlivňují vstřebávání vápníku a působí jako antioxidanty chránící buňky.


Rozpustné ve vodě – B, C

- neukládají se do zásoby a přebytky jsou odváděny ven z těla.
- vytváří se ve velkém množství v tlustém střevě společně s vitamínem K.
- vitamíny skupiny B (riboflavin, niacin, biotin, k. listová) se účastní téměř každé chemické reakce v těle, jsou důležité - během růstu a účastní se energetického metabolismu.


Suplementace může být zvlášť prospěšná pro :
a) Koně, kterým je podávána píce o velmi špatné kvalitě či seno starší víc než jeden rok (např. každý měsíc se obsah vitamínu A v seně sníží o 9,5%)
b) Koně, jimž jsou podávána širokospektrálními antibiotika inhibující růst prospěšných střevních bakterií, čímž se omezí produkce vit. B a vit. K.
c) Koně ve vysoce stresových situacích (přeprava, závody), s omezeným příjmem potravy (např. po operaci) a v rekonvalescenci
d) Koně trpící anémií


Minerály


Ačkoli minerály, stejně jako vitamíny, nepřispívají žádnou energií, jsou nezbytnou součástí potravy. Bez jejich účasti by koně nebyly schopni metabolizovat tuky, bílkoviny či sacharidy. Pomáhají roznášet kyslík po celém těle, udržují acidobazickou rovnováhu, a jsou součástí každého enzymu potřebného pro každodenní metabolismus, stejně tak, jako některých vitamínů, hormonů a aminokyselin.


Minerály se dělí do dvou kategorií:


Makrominerály – vápník, fosfor, hořčík, sodík, draslík, síra a chlor

- jsou životně důležité pro tvorbu a vývoj skeletu
- podílí se na svalových kontrakcích
- zajišťují činnost nervového systému
- podílí se na růstu kopyt a srsti.


Mikrominerály – jód, mangan, železo, kobalt, zinek, měď, selen

- vyskytují se ve většině chemických reakcí v těle
- účastní se metabolismu živin
- jsou nezbytné pro syntézu chondroitin sulfátu potřebného pro tvorbu chrupavky
- zajišťují transport kyslíku do svalu
- působí jako antioxidanty.

 

Množství jednoho minerálu může mít vliv na vstřebávání a využití jiného. Nejznámější je vztah mezi vápníkem (Ca) a fosforem (P) - oba jsou nezbytné pro růst a vývoj kostí, ovšem musí být dodržen správný poměr – ideálně udávaný poměr Ca:P je 2:1. Mezi další ovlivňující se prvky patří např. zinek (Zn), měď (Cu) a železo (Fe) - vyšší přísun Zn z důvodů stejného transportního systému může působit nedostatek Cu. Složitost jednotlivých minerálních vazeb je patrná z obrázku 1.

Obr.1 Znázornění vazeb mezi jednotlivými prvky

(Zdroj: web2.mendelu.cz )


Vstřebávání minerálů ve střevě se velmi liší. Většina z těchto prvků se může vázat na množství různých molekul, z nichž některé se snáze tráví než ostatní. Kromě mnoha dalších faktorů ovlivňujících vstřebávání hraje důležitou roli i věk zvířete (↑ věk = ↓ vstřebávání). U některých minerálů lze tento proces zlepšit tzv. chelatačním procesem, kdy se minerály vážou na dvě a více aminokyselin, které mohou být metabolizovány o 300 - 500% účinněji.Vápník

10 - 40%

Fosfor

70%

Železo

2 – 20%

Zinek

5 – 95%

hořčík

25 – 75%

 

Tab.1: Příklady hladiny vstřebávání některých prvků:Hlavním důvodem, proč jsou vitamíny a minerály v krmné dávce často opomíjeny, je jejich těžko rozeznatelný nedostatek. Například nedostatek energie se snadno projeví jako ztráta hmotnosti. Nedostatek bílkovin může způsobit hrubou srst nebo špatný růst. Ovšem nedostatek vitamínů nebo minerálů se projevuje mnohem obtížněji.


Jak tedy v krmné dávce zajistit dostatečné množství vitamínů a minerálů?

1. Minerální liz – lze umístit do stáje i na pastvu. Nevýhoda je, že nelze kontrolovat přijaté množství.
2. Vitamíno-minerální doplněk - ve formě prášku nebo granulek, jeho přidáním do běžné krmné dávky dodáme koni přesné množství potřebných živin.
3. Kompletní krmná směs - ve formě granulí nebo müsli, ke které už není potřeba nic dodávat


Důležité u všech způsobů je krmit dle krmného návodu, jenž je uveden na štítku, neboť pokud budeme krmit třeba jen poloviční dávku, kůň už nedostane potřebné množství živin!!!!Autor: Marcela Otrubová

vyzivazvirat.cz

Použitá literatura:

Briggs, K. 2004. Amazing minerals. Dostupné z: http://www.thehorse.com/articles/10427/amazing-minerals

Briggs, K. 2009. Minerals and Vitamins. Dostupné z http://www.thehorse.com/articles/24502/minerals-and-vitamins

Briggs, K. 2014. The Importance of Minerals in Horses' Diets. Dostupné z: http://www.thehorse.com/articles/34799/the-importance-of-minerals-in-horses-diets

Briggs, K. 2014. Vitamins and Horses. Dostupné z http://www.thehorse.com/articles/21324/vitamins-and-horses

Briggs, K. 2014. Does Your Horse Need a Vitamin Supplement? Dostupné z http://www.thehorse.com/articles/34558/does-your-horse-need-a-vitamin-supplement

Cubitt,, T. 2010. Vitamins and minerals in horses. Dostupné z http://www.hygain.com.au/vitamins-minerals-horses/

Meyer, H., Coenen, M., Krmení koní, Ikar 2002, ISBN 80-249-0264-8
Zákaznický servis

Kontaktujte nás na

Tel.: 777 568 552

obchod@vyzivazvirat.cz

Poslední články

Výrobci

    strom

    strom

    strom

    strom